XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach

Klasa dziennikarsko-artystyczna
Klasa artystyczno-dziennikarska jest adresowana do młodzieży pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. Profil ten jest nastawiony na realizowanie potrzeb uczniów chcących w przyszłości zaistnieć w zawodzie dziennikarza, aktora, grafika i innych pokrewnych. Program nauki przedmiotów humanistycznych stanowi zwartą całość i jest nastawiony na wychowanie uczniów jako świadomych odbiorców kultury, wyposażonych w rzetelną wiedzę. Kształtowaniu umiejętności i rozwijaniu talentów artystycznych służy szeroka gama zajęć dodatkowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zajęciach warsztatowych.

Jeśli wybierzesz naukę w naszej szkole w klasie artystyczno-dziennikarskiej z pewnością będziesz uczestniczył w następujących warsztatach:

 • w zajęciach dziennikarskich organizowanych w szkole oraz w Telewizji Silesia, prowadzonych przez zawodowych dziennikarzy,
 • w zajęciach koła teatralnego w Miejskim Domu Kultury Bogucice,
 • w warsztatach fotograficznych odbywających się w profesjonalnej pracowni fotograficznej,
 • w lekcjach teatralnych w Teatrze Rozrywki,
 • w zajęciach Akademii Filmowej Helios,
 • w Akademii Powtórek Maturalnych, odbywających się w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos,
 • w warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos
 • w wykładach organizowanych przez Wyższą Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy.

Zdobytą wiedzę i umiejętności dziennikarskie możecie doskonalić przy tworzeniu szkolnego miesięcznika Świat Suchara . Gazetka wydawana jest w wersji papierowej i elektronicznej, a przeczytać w niej można opowiadania, wiersze , felietony, eseje uczniów. Jest też kącik psychologicznych porad. Młodzi dziennikarze naszej szkoły mają już swoje pierwsze sukcesy: ich recenzje książek i filmów zostały opublikowane w Dzienniku Zachodnim, w dodatku JuniorMedia.

W ramach koła teatralnego pod kierunkiem nauczycielki naszej szkoły powstał Teatr Makoma, biorący udział w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Młodzi aktorzy prowadzą także działania, których celem jest współtworzenie wydarzeń kulturalnych Katowic ( np. przygotowanie spektaklu charytatywnego w Teatrze Ateneum, występy dla publiczności w MDK Katowice-Bogucice).

Naszą ofertę edukacyjną wzbogacają liczne zajęcia, które są prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy z pracownikami różnych instytucji kulturalnych, jak na przykład:

 • lekcje historyczno-polonistyczno-filmowe w Centrum Sztuki Filmowej,
 • zajęcia w Muzeum Śląskim, Muzeum Historii Katowic, Centrum Scenografii Polskiej.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela brali udział w tworzeniu Śląskiej Kroniki Filmowej i organizowaniu dwuetapowego konkurs o zasięgu wojewódzkim „Mistrzostwa Filmowe” objętym patronatem Prezydenta Katowic.

Klasy artystyczne naszego liceum zostały objęte patronatem naukowym przez Instytut Nauki o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Śląskiego. W ramach współpracy między liceum a uczelnią uczniowie będą brali udział między innymi w:

 • w wydarzeniach naukowy organizowanych przez Instytut (konferencje, warsztaty, spotkania kół naukowych, w imprezach zamkniętych przeznaczonych dla studentów: Festiwal Nauki , Akademię Filmu Polskiego);
 • w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego.

Umowa o współpracy została podpisana przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka i dyrektora XIV LO mgr Marka Kubocza.

  Więcej o szkole na stronie internetowej www.