Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach

W naszym Gimnazjum dbamy o dobrą atmosferę, bezpieczeństwo fizyczne  i psychiczne uczniów oraz właściwe relacje między uczniami a nauczycielami. W ramach edukacji kulturalnej, regionalnej, obywatelskiej, europejskiej, ekologicznej i pracy dla innych uczniowie uczestniczą w licznych szkolnych i pozaszkolnych projektach, akcjach, konkursach, koncertach i spektaklach teatralnych. 

Młodzież ucząca się w naszej szkole jest otoczona fachową opieką wysoko wykwalifikowanych pedagogów. Kadrę tworzą  pomysłowi, zawsze  otwarci ludzie, którzy rzetelnie przekazują wiedzę uczniom. Nasza szkoła wspomaga rozwój każdego ucznia, dbając o wyrównywanie szans i możliwość odniesienia sukcesów przez każdego z nich. Tym samym zdobywamy bardzo wiele znaczących nagród i certyfikatów.

W 2005r. szkole zostały utworzone klasy integracyjne, podejmujące działalność dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a w roku 2007- także klasy dwujęzyczne z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki i elementów historii powszechnej w języku angielskim.

Od początku swojej działalności społeczność Gimnazjum nr 3 kładzie  duży nacisk na zadanie: "Praca dla innych". Liczne akcje, koncerty czy zbiórki wspomogły wiele fundacji, ale przede wszystkim pokazały, jak bardzo młodzież jest wrażliwa i otwarta na sprawy innych ludzi.

    Więcej o szkole na stronie www.