Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach istnieje od 1 września 1999 roku. Od samego początku w Naszej szkole kładziemy nacisk na jakość kształcenia oraz warunki nauki.

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi klasami i obiektami sportowymi m.in.:
- bogate zaplecze sportowe (klimatyzowana sala gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa, boisko tartanowe, siłownia),
- pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory i nagłośnienie.

Ponadto, Naszym uczniom oferujemy:
- dziennik elektroniczny,
- wsparcie psychologa i pedagoga,
- wyjazdy na narty i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Nasi uczniowie uczą się w klasach ogólnych, fotograficzno-filmowej oraz w klasach o poszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego (6 godzin tygodniowo).  W klasach językowych wykorzystujemy nowatorskie metody nauczania języka obcego, zajęcia w pracowni językowej, warsztaty językowe w Anglii.

W naszej szkole czwarty rok pracujemy metodami Oceniania Kształtującego!

    Więcej o szkole na stronie www.