Zespołu Szkół nr 1 w Sosnowcu Gimnazjum nr 17

Zespół Szkół nr 1 tworzy Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Gimnazjum nr 17.    

To placówka z ponad 130-letnią tradycją, ponieważ szkoła podstawowa rozpoczęła swoją działalność edukacyjną w 1884 roku. Zgodnie z Misją Szkoły:

  • propagujemy ogólnoludzki, humanistyczny system wartości,
  • pomagamy uczniom w rozwoju ich talentów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej,
  • prowadzimy taki zakres działań edukacyjnych i wychowawczych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia,
  • dajemy równość szans i sprawiedliwość,
  • wspieramy ducha partnerstwa między szkołą a uczniami, pracownikami, rodzicami i społecznością lokalną,
  • zapewniamy naukę języków obcych oraz atrakcyjne zajęcia na lodowisku, basenie, kortach tenisowych,
  • propagujemy uczestnictwo w regionalnym, polskim i światowym dziedzictwie kulturowym.

Nauczamy dwóch języków obcych: języka francuskiego i języka  angielskiego.

Zajęcia lekcyjne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
W szkole prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie mogą rozwijać zainteresowania oraz wyrównywać swoje szanse edukacyjne.

Pomagamy uczniom w rozwoju ich talentów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej.
Pod okiem trenerów i instruktorów sportowych nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności w: hokeju na lodzie, tenisie ziemnym, judo oraz pływaniu reprezentując szkołę w zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, osiągając znaczące sukcesy.

Uczniowie naszej szkoły wyróżniają się nie tylko w nauce i rozgrywkach sportowych, ale również w działalności charytatywnej , a wielu z nich jest wolontariuszami różnych akcji społecznych organizowanych przez CARITAS oraz Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

Do grona absolwentów szkoły należy popularny i lubiany aktor Łukasz  Simlat, utalentowana sopranistka  Joanna Węgrzynowicz-Nowak oraz  związani z hokejowym Zagłębiem Krzysztof Podsiadło, Dariusz Płatek i Marek Cholewa.

    Więcej o szkole na stronie www.