Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach

Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann to mała, prężnie działająca szkoła w Świętochłowicach - Zgodzie. Nowoczesna, zadbana, uznana przez uczniów i rodziców w plebiscycie Dziennika Zachodniego w 2014 roku za najlepsze gimnazjum w mieście.

Mamy szeroką ofertę zajęć oraz programy autorskie: regionalny –„Ślonzoki, krzoki i ptoki”, europejski „Europiątka”czy programy prozdrowotne „Trzymaj Formę”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch” i inne.

Warto obejrzeć Gimnazjalną Amatorską Prezentację Artystyczną, Gimnazjalne Spotkania z Regionem, Dni Europy czy Dni Sportu. Atrakcyjne są Wyjazdy Integracyjne i Bale Karnawałowe, powiązane z edukacją europejską.

Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach, np. „Szkoła bez przemocy” czy „Zachowaj trzeźwy umysł”. Obecnie, wraz ze wspólnie założonym przez grono nauczycieli i rodziców Stowarzyszeniem „Edukacja na szóstkę”, składamy wnioski w licznych projektach.

Bogata jest oferta kółek zainteresowań, ale też zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Dla nich prowadzona jest bardzo intensywnie opieka psychologiczno – pedagogiczna. Ważnym elementem pracy jest działalność opiekuńcza szkoły, jak i ta związana z doradztwem zawodowym.

Dwie pracownie multimedialne wyposażone są w dobrej klasy komputery, przybywa nam tablic interaktywnych. Finalizujemy działania wprowadzające dziennik elektroniczny.

Szkoła oferuje wysoko wykwalifikowaną kadrę. Atutem jest boisko tartanowe, odnowiona sala gimnastyczna, nowoczesna kuchnia, estetyczna jadalnia i klasy, nad których unowocześnianiem systematycznie pracujemy.

Dumą szkoły jest postać patronki MARII DULCISSIMY HOFFMANN. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, pomagają m.in. w hospicjum w Chorzowie, w Domu Pomocy Społecznej w Świętochłowicach czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wielu wychowanków zaangażowało się w program „Warto być dobrym” czy akcje pomocy Domom Dziecka.

Robimy wiele, by każdy uczeń, który chce uzyskać w naszej szkole pomoc, z pewnością ją uzyska! Całe grono usilnie pracuje nad tym, aby zauważać i reagować na różne potrzeby uczniów.

    Więcej o szkole na stronie www.