Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach

We wszystkich poczynaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem godności człowieka. Kultywujemy tradycje, wprowadziliśmy ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, a więc ich dalsze losy.

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy edukacyjne
i stosujemy nowoczesne metody nauczania i kształcenia. Popieramy wszelkie działania wspomagające proces uczenia  i eliminujące wszystko to, co przeszkadza nauce, w myśl zasady, że współczesna szkoła powinna umożliwić swoim podopiecznym uczestnictwo w procesie edukacyjnym realizowanym z wykorzystaniem efektywnych technologii edukacyjnych.

    Więcej o szkole na stronie www.