Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka

"Morcinek” proponuje:

  • Klasa politechniczna (klasa I A) - pod patronatem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
  • Klasa humanistyczno- medialna (klasa I B)
  • Klasa medyczna (klasa I C) - przy współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
  • Klasa prawniczo- europejska (klasa I D)

JĘZYKI OBCE:

  • język angielski, język niemiecki, język francuski,
  • język rosyjski, język hiszpański, język włoski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, biochemia, historia sztuki, zajęcia artystyczne, kulturoznawstwo i regionalizm, elementy prawa, język łaciński, filozofia z etyką.elementy prawa, język łaciński, filozofia z etyką.

Atrakcyjne, nowatorskie formy kształcenia, dzięki którym nasi uczniowie nie są „uwięzieni w ławkach”, a każdy dzień niesie coś nowego. Indywidualizacja w pracy z uczniem.

Wysoki poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć. etyką.

PROGRAMY EDUKACYJNE
W naszej szkole realizowane są następujące programy edukacyjne:
- programy wymiany międzynarodowej: wymiana polsko – niemiecka,
- programy przedmiotowe: Lokalna Akademia CISCO (informatyka),
IT – Szkoła (informatyka), Matematyka Innego Wymiaru, Szkoła Nowych Technologii – aktywna nauka (matematyka, fizyka, informatyka), E-nauczanie w nowej formie,
- innowacje pedagogiczne (program własny promujący regionalizm, specjalistyczny program działalności artystycznej, taniec towarzyski i muzyczne formy ruchu - alternatywą na „nudne” lekcje wychowania fizycznego).

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi oraz sportowymi naszego regionu i kraju. W ramach zajęć klasy uczestniczą w przygotowanych zgodnie z ich profilami uzupełniających formach kształcenia i wycieczkach przedmiotowych. Poza tym organizowane są dla wszystkich zainteresowanych letniska i zimowiska teatralne, wyjazdy turystyczne, narciarskie.

Od kilku lat uczestniczymy również w programach międzynarodowych wymian młodzieży.

    Więcej o szkole na stronie www.